duminică, 2 octombrie 2011

a - aberaţie

A - Andreea
A - atotştiutoare
A - aiurită
A - avută
A - amnezică
A - albiciune goală
A - abstract
A - adevăr
A - acetonă
A - abis
A - amărăciune
A - acidulată
A - amăruie
A - Adolf Hitler
A - am uitat
A - aprinsă
A - adânc
A - aburi
A - asfalt
A - august şi aprilie
A - amoniac
A- atât .